Självtest

Alla människor bär på egenskaperna av Vata, Pitta & Kapha, men vi har alla  varierande proportioner. Hur olika beror på vilka element som dominerar i oss.

Gör självtestet genom att svara på frågorna och få viss riktning i vad du bör välja för att få information samt förstå vad du  mår bra eller inte mår bra av.

Detta test är generellt och tar inte hänsyntill eventuella obalanser.

Markera det eller de svar som du anser stämmer bäst på dig. Obs! Om du inte vet så fråga hellre gärna någon som känner dig och som kan hjälpa att bedöma.

Om du känner att två svar stämmer in på dig så markera båda.

Efter avklarat självtest kommer du få reda på ditt dominerande element.

/27
0

Vero Veda

Självtest!

Hur skulle du beskriva din benstomme?

Hur skulle du beskriva din muskelstruktur?

Hur skulle du beskriva din kroppsvikt?

Hur är dina ögon?

Hur är ditt hår?

Hur är din hud?

Hurdan är din hudnyans?

Hurdan är din hudstruktur?

Hur är din kroppslukt?

Hur är din aptit?

Hur är ditt urin?

Hurdan är din avföring?

Hur rör du dig?

Hur är din uthållighet?

Hur arbetar du?

Hur agerar du?

Hur är du?

Hur känner du för nya idéer?

Hur är ditt humör?

Hur reagerar du på stress?

Hur sover du?

Hur är du när det kommer till din ekonomi?

Vilket slags väder är du mest känslig för?

Hur skulle du beskriva din sexlust?

Hur är ditt immunförsvar?

Ungefär var har du dina främsta talanger & förmågor?

Hur pratar du?

Skicka mail till oss